Sedimenteringsdamm i Lillbolstad by

Holmqvists Lantbruksentreprenad anlägger en sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland, för att minska mängden näringsämnen som lakas ut från mark till vattendrag.

Dammen minskar utlakningen av gödselämnen från åkrarna till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment som sjunker till botten och kan därefter tas tillvara för att utnyttja näringen på bästa möjliga sätt. Det finns även möjlighet för en ökad biodiversitet i form av vattenlevande organismer samt fåglar som söker sig till vattensamlingar. Som komplement till denna anläggning kan efter projektet en bevattningsdamm anläggas dit Holmqvist kan pumpa upp vatten under vårflödet för att på så sätt även minska trycket på fosforfällan/sedimenteringsdammen och få en effektivare uppsamling av näringsämnen. Projektet kan även ses som modell för liknande projekt på andra platser och kan bidra med inspiration för ett ökat antal näringssamlande fosforfällor.

Kontaktperson: Johan Holmqvist

 

Sökande: Holmqvists Lantbruksentreprenad
Tyngdpunktsområde: Natur & miljö
Projekttid:
 27.06.2018-01.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/5879
Beviljat stöd: 22 400 €
Total budget: 28 000 €
Projektstatus: Pågår

Leader, genom Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 

Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland samt kan användas som modell för andra.

Lokala aktionsgruppen (LAG) 12.11.2018

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Stäng meny
%d bloggare gillar detta: